Ca Sĩ - Đêm Gala
MTV Band

Nhóm nhạc MTV

MC
Hoa - Á Hậu
Bảo Ngọc

Hoa Hậu

Cầu Thủ
Phạm Minh Đức

Huấn Luyện Viên

Lê Công Vinh

Cầu Thủ

Phan Thanh Bình

Cầu Thủ

Dương Hồng Sơn

Huấn Luyện Viên

Lê Huỳnh Đức

Huấn Luyện Viên

Phạm Như Thuần

Huấn Luyện Viên

Vũ Như Thành

Cầu Thủ

Vũ Phong

Cầu Thủ

Lê Tấn Tài

Cầu Thủ

Lư Đình Tuấn

Huấn Luyện Viên

Võ Văn Hạnh

Cầu Thủ